Totalizm, czyli nauka o życiu

Praktycznie każdy ma jakąś tam własną filozofię swojego życia. Jest to wręcz niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Niestety jednak wielu ludzi kieruje się w swoim życiu zupełnie czymś innym, a konkretnie impulsem, nawykami i intuicją. Totalizm z kolei przedstawia prawa moralne, a także wyjaśnia dlaczego należy ich słuchać, dlaczego trzeba właśnie nimi się kierować. Także głosi, że jeżeli ktoś wypełnia dane prawa moralne, żyje zgodnie z nimi to jego życie staje się zdecydowanie szczęśliwsze, jest z tego życia zadowolony. Wystarczy tylko to prawo złamać, by życie uległo całkowitym zmianom. Wówczas staje się pełne cierpienia. Prawa moralne jak określa w swoim opisie dr Jan Pająk są dość surowe. Jeżeli już ktoś decyduje się na postępowanie zgodne z danym prawem moralnym, musi jednocześnie zachowywać się jak fizyk, konkretnie powinien stosować naukę totalizmu i kierować się nią w swoim codziennym życiu podejmując decyzje i wykonując konkretne czynności. Tak głosi teoria danej filozofii.

Comments are closed.